Sözlükte "girift" ne demek?

1. Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık.
2. (eski güzel yazı sanatında) boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).
3. Türk müziğinde kullanılmış ney'e benzer bir çalgıgirift

Girift kelimesinin ingilizcesi

adj. intricate
Köken: Farsça